Szukaj samochodu na wynajem

Kraj:

Odbiór:

Data odbioru:

Zwrot:

Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
INTERNETOWY PRZEWODNIK PO SANTORINI   >>>TRANSPORT I KOMUNIKACJA  >>>TELEFONOWANIE DO POLSKI 

Telefonowanie do polski

Najtańszym sposobem na dzwonienie z Santorini do Polski jest dzwonienie z budki telefonicznej przy użyciu kart prepaidowych, takich jak np. Face lub Dynamite (do nabycia prawie we wszystkich miejscowych supermarketach). Karta taka kosztuje 5€ i wystarcza na ok. 400 min połączenia na telefony stacjonarne lub ok. 160 min na telefony komórkowe. Należy pamiętać o numerze kierunkowym +48 (0048). Drugim co do kosztów sposobem dzwonienia do Polski jest własny telefon komórkowy z włączonym roamingiem. Od 1 lipca 2012 na całym terytorium Unii Europejskiej obowiązuje jednakowa taryfa*: Eurotaryfa i Strefy w Strefie roamingowej 1A

  • 1,48 zł z VAT za każdą minutę wykonywaną z Unii Europejskiej - z rozliczeniem sekundowym po pierwszych 30 sekundach.
  • 0,41 zł z VAT za każdą minutę odbieraną w Unii Europejskiej - z rozliczeniem sekundowym
  • 0,46 zł z VAT za wysłanie SMSa w Unii Europejskiej
  • 3,57 zł za 1MB z rozliczeniem co 1kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane
  • 3,57 zł za wysłanie lub odebranie MMS-a
  • Odbieranie SMSów zawsze jest bezpłatne

* dane na 11.10.2012

Booking.com
sluchawka ikona slash fb ikona

Wszelkie informacje i materiały zamieszczone na stronach internetowych WiemGdzieJade.pl nie są ofertą handlową w świetle przepisów kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wobec wszelkich produktów i usług firmy WiemGdzieJade.pl nie mają zastosowania przepisy ustawy z 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawy z 2.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nazwa, logo oraz pozostałe nazwy i znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.